„BC-CHEM” Sp. z.o.o. – polski producent klejów do papieru, folii, etykiet oraz drewna.
Produkujemy kleje dyspersyjne na zimno na  bazie PVAc, PVA, EVA i lateksu, o różnej lepkości, suchej masie, przeznaczonych do operacji ręcznych i maszynowych.
Specjalizujemy się w wytwarzaniu klejów do kaszerowania, produkcji worków i toreb papierowych, plastra miodu oraz do składarek automatycznych.

FUNDACJA FIRMY RODZINNE

Od czerwca 2019 roku BC-CHEM  Sp. z o.o. dołączyła do grupy podmiotów posługujących się znakiem graficznym „drzewka”, które oznacza przynależność do grona firm rodzinnych w Polsce.
Znak może być używany przez firmę rodzinną, która spełnia poniższe warunki:
– świadczy usługi lub sprzedaje produkty wysokiej jakości,
– znajduje się w dobrej kondycji finansowej,
– dba o swój zespół,
– planuje swoją przyszłość na pokolenia.