„BC-CHEM” Sp. z.o.o. – polski producent klejów do papieru, folii, etykiet oraz drewna.
Produkujemy kleje dyspersyjne na zimno na  bazie PVAc, PVA, EVA i lateksu, o różnej lepkości, suchej masie, przeznaczonych do operacji ręcznych i maszynowych.
Specjalizujemy się w wytwarzaniu klejów do kaszerowania, produkcji worków i toreb papierowych, plastra miodu oraz do składarek automatycznych.

Kontakt

Kontakt

Dane firmowe

“BC-CHEM” Sp. z o.o.
36-004 Łąka 260 P
NIP: PL5170037312
REGON: 691741563
KRS: 0000153628
Numer BDO: 000060869

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału własnego: 3.127.144,99 zł

Telefon/E-mail

Godziny otwarcia
biuro 08:00 – 16:00.
magazyn 07:00 – 15:00

Tomasz Małyszek

DYREKTOR OPERACYJNY
DORADCA TECHNICZNY

Piotr Kłęk

SPRZEDAŻ
TRANSPORT, LOGISTYKA
DORADCA TECHNICZNY